Adres door griffier niet geverifieerd

9 mei 2008

Bij het instellen van beroep bij de rechtbank moet griffierecht worden betaald. Het niet of niet op tijd betalen van griffierecht kan ertoe leiden dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard en dus niet inhoudelijk wordt behandeld. De Algemene Wet Bestuursrecht bevat procedurevoorschriften om te voorkomen dat al te snel een beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. De griffier van de rechtbank Haarlem wees de indiener van een beroepschrift er in een aangetekende brief op dat hij het griffierecht nog moest betalen. Deze brief kwam terug omdat de belanghebbende de brief niet had afgehaald van het postkantoor. In een dergelijk geval moet de griffier controleren of de adresgegevens juist zijn volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de brief nogmaals versturen per gewone post als de gegevens correct waren of aangetekend indien de gegevens niet juist waren. Uit de uitspraken van de rechtbank bleek echter niet dat de griffier dit had gedaan. Dat had tot gevolg dat de Hoge Raad de rechtbank verplicht tot een nieuwe behandeling van het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.