Administratieve fout in reeks van jaren is één verzuim

14 mei 2007

Als bij een looncontrole een administratieve fout wordt geconstateerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), die zich in een reeks van jaren heeft voorgedaan, moet die fout als één verzuim worden aangemerkt. De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak van het UWV, dat een boete had opgelegd uitgaande van een tweede verzuim, ongedaan gemaakt. Het UWV was tot constatering van een tweede verzuim gekomen, omdat er een tweede controlebezoek was geweest. Dat bezoek was bij de eerste controle aangekondigd, omdat op dat moment de premiegevolgen van de geconstateerde fout niet te berekenen waren. De Raad was met de werkgever van oordeel, dat de naar aanleiding van het tweede bezoek opgelegde boete als behorende bij een eerste verzuim moest worden vastgesteld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.