Administratie ten onrechte verworpen

21 mei 2010

Ondernemers zijn verplicht om een zodanige administratie bij te houden dat daaruit kan worden afgeleid wat hun fiscale verplichtingen zijn. Als een administratie door gebreken niet kan dienen als grondslag voor de belastingheffing, kan deze worden verworpen. Het verwerpen van de administratie leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de ondernemer overtuigend moet bewijzen dat en in hoeverre de door de inspecteur opgelegde aanslag niet juist is.

 

In het rapport van een controle die door de belastingdienst was ingesteld bij een afhaalrestaurant werd opgemerkt dat de kasadministratie geen gebreken vertoonde, uitgaande van de veronderstelling dat de gehele omzet daarin was verantwoord. In het controlerapport werd wel de conclusie getrokken dat er negatieve kassaldi waren. Die conclusie was gebaseerd op de veronderstelling dat stortingen op de privérekeningen gedaan waren met niet in de administratie verwerkte kasopnamen. De belastingdienst had geen vermogensvergelijking opgesteld. Volgens Hof Arnhem werd de bij de controle gehanteerde veronderstelling niet gesteund door feitelijk bewijs. De stortingen op de privérekening waren gedaan met in de kasadministratie verantwoorde contante geldopnames. Deze verklaring werd ondersteund door een door de belastingdienst opgesteld overzicht. Volgens dat overzicht was het totaal van de in de kasadministratie verantwoorde opnames voldoende om de stortingen te kunnen doen. Het hof zag daarin geen aanleiding om de kasadministratie te verwerpen.

 

De belastingdienst had nog aangevoerd dat niet alle omzet was verwerkt in de administratie. De gemiddelde omzet per transactie in periodes waarin de belastingdienst het aantal klanten had geteld wisselde sterk en was in sommige periodes erg laag. Omdat er slechts enkele tellingen hadden plaatsgevonden vond het hof de omzetverschillen onvoldoende bewijs voor verzwegen omzet. De geconstateerde verschillen zouden daarvoor wel een aanwijzing kunnen zijn, maar de kans bestond dat de geconstateerde verschillen het gevolg waren van een foutieve waarneming of berustten op toevallige factoren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.