Administratie metaalrecyclingbedrijf voldeed aan eisen

14 januari 2010

Bedrijven zijn verplicht om een administratie bij te houden. De inrichting van de administratie is afhankelijk van de aard van het bedrijf. De administratie moet zodanig worden bijgehouden dat daaruit kan worden vastgesteld hoeveel belasting het bedrijf is verschuldigd. Voor een juiste vaststelling van de belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting stelt de wet geen specifieke eisen aan de wijze waarop een belastingplichtige bewijs moet leveren van zijn inkopen. Zo is hij niet verplicht om de namen te kennen of te noemen van degenen van wie hij materialen inkoopt. De omstandigheid dat een bedrijf, bijvoorbeeld op grond van een milieuvergunning of op grond van de omzetbelastingwetgeving, verplicht is namen en adressen te administreren van degenen van wie het bedrijf inkoopt, heeft niet tot gevolg dat het bedrijf enkel vanwege het ontbreken van die namen en adressen in zijn administratie niet aan zijn administratieverplichting voor de heffing van vennootschapsbelasting heeft voldaan.

Hof Arnhem was van oordeel dat de gebreken in de administratie van een sloopbedrijf niet zo ernstig waren dat het bedrijf niet aan zijn administratieverplichting had voldaan. Dat betekende dat er geen reden was voor omkering en verzwaring van de bewijslast. De geconstateerde gebreken betroffen het ontbreken van het kladkasboek, het niet altijd aansluiten van geboekte gegevens op de aanwezige inkoopgegevens en het ontbreken van een voorraadadministratie.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.