Actualisering accijnsbeleid

10 december 2008

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het beleid op het terrein van accijnzen geactualiseerd. Als gevolg daarvan heeft hij een aantal besluiten ingetrokken. De volgende beleidsregels zijn nieuw opgenomen, gewijzigd of ingetrokken: 1. Voor de levering met zogenaamde leurschepen is de beperking dat een schip maximaal een gewicht mag hebben van 250 bruto registerton vervallen. 2. Door de afbouw van de teruggaafregeling Energiebelasting voor grootverbruikers van halfzware olie, gasolie of vloeibaar gemaakt petroleumgas in de periode van 2008 tot en met 2011, is het aan te geven bedrag hoger dan het terug te geven bedrag. Daarom is het achterwege laten van de aangifte energiebelasting niet meer gerechtvaardigd. Het tijdstip van de aangifte EB is nu gelijk aan het tijdstip van het verzoek om teruggaaf van accijns. 3. In het verleden is het gebruik van dampretoursystemen bij tankstations aangemoedigd door teruggaaf van accijns te verlenen voor de benzinedamp die wordt ingeslagen in een accijnsgoederenplaats die is voorzien van een terugwinningsinstallatie. Alle tankstations moeten tegenwoordig een dampretoursysteem hebben. De investeringen in terugwinningsinstallaties zijn in de meeste gevallen al afgeschreven. De goedkeuring om af te wijken van de wet is dan ook niet langer gerechtvaardigd. Om het bedrijfsleven in staat te stellen eventuele contractuele verplichtingen te kunnen aanpassen, wordt de beleidsregel pas op 1 januari 2010 ingetrokken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.