Activiteiten houdstermaatschappij

1 juli 2008

Vennootschappen kunnen verliezen die zij lijden verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar of van de negen volgende jaren. In diverse gevallen is de verrekening van verliezen beperkt. Een van die gevallen betreft de verliezen die een houdster- of financieringsmaatschappij maakt. Verrekening is alleen mogelijk met winsten van jaren waarin de vennootschap dezelfde activiteiten uitoefent en waarin het verschil tussen de boekwaarden van vorderingen en schulden niet is toegenomen ten opzichte van het jaar waarin het verlies is geleden. Als aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan is verliesverrekening toch mogelijk als het saldo van de boekwaarde niet is gewijzigd om de verrekeningsmogelijkheden te verruimen. Of een vennootschap nagenoeg uitsluitend een houdster- of financieringsmaatschappij is wordt vastgesteld met een activiteitentoets. Voor deze toets worden ook de werkzaamheden van anderen dan eigen werknemers voor de vennootschap beoordeeld. De instandhouding van een vennootschap is geen aparte activiteit maar is onderdeel van de feitelijke werkzaamheden van de vennootschap. Volgens de rechtbank Den Haag is de beperking van de verliesverrekening ook van toepassing op vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat uit een combinatie van het houden van deelnemingen en het financieren van verbonden vennootschappen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.