Activering of ineens ten laste van winst?

18 januari 2008

De EG heeft gedurende een reeks van jaren een saneringsregeling voor de binnenvaart gehad. Volgens deze regeling mochten geen nieuwe binnenvaartschepen in gebruik worden genomen, tenzij er een gelijkwaardig tonnage gesloopt werd zonder daarvoor een sloopuitkering te ontvangen of een bijdrage betaald werd die gelijk was aan de vastgestelde sloopuitkering voor een tonnage gelijk aan dat van het nieuwe vaartuig. Een rederij kocht een aantal duwbakken voor een bedrag van € 703.668 en liet deze duwbakken vervolgens slopen om nieuwbouw mogelijk te maken. De vraag was of dit bedrag onderdeel vormde van de kostprijs van de nieuwe duwbakken. Hof Den Haag was van oordeel dat het door de saneringsregeling verboden was de nieuwe duwbakken in gebruik te nemen tenzij de rederij een gelijkwaardig tonnage had laten slopen of de speciale bijdrage had betaald. De aankoop van de oude duwbakken was gedaan om de nieuwe duwbakken in gebruik te mogen nemen. De koopprijs voor de oude duwbakken was onderdeel van de kostprijs van de nieuwe duwbakken, omdat de koopprijs niet kon worden beschouwd als een uitgave voor een zelfstandig bedrijfsmiddel waarop afzonderlijk moest worden afgeschreven. Het beëindigen van de saneringsregeling was geen aanleiding om de sloopuitgaven in een kortere periode dan de gebruiksperiode van de nieuwe duwbakken af te schrijven. Het nut van de nieuwe duwbakken onderging door de afschaffing van de saneringsregeling namelijk geen wijziging. De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het Hof. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.