Achterwege laten mondelinge behandeling

12 maart 2010

Een procedure voor de rechtbank hoeft niet altijd een mondelinge behandeling te omvatten. Met toestemming van partijen kan de mondelinge behandeling achterwege worden gelaten. In een procedure voor de rechtbank Breda gaf de belanghebbende toestemming voor het achterwege laten van de mondelinge behandeling door invulling en ondertekening van een door de rechtbank toegezonden formulier. De belanghebbende had daaraan toegevoegd dat een brief van zijn hand moest worden meegenomen in de overwegingen. De brief was met het formulier naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank merkte de brief aan als een conclusie van repliek en stuurde deze door naar de wederpartij, de gemeentelijke heffingsambtenaar. Die reageerde met een conclusie van dupliek, waarin hij ook een nadere feitelijke onderbouwing van zijn standpunt opnam. Vervolgens deed de rechtbank uitspraak. Volgens Hof Den Bosch moeten partijen er op kunnen vertrouwen dat het vooronderzoek is afgesloten en dat zij op het moment waarop zij toestemming verlenen de beschikking hebben over alle gedingstukken. Zonder kennisneming van alle gedingstukken is een afgewogen oordeel over het achterwege laten van een mondelinge behandeling niet mogelijk. Het hof wees de zaak terug naar de rechtbank voor een hernieuwde behandeling van het beroep.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.