Achterwaartse verliesverrekening

30 juli 2014

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor verrekening van verliezen met winsten van 3 voorgaande jaren. Daar stond dan een beperking van de verrekening van verliezen met latere jaren tegenover. In plaats van verrekening met winsten van de 9 volgende jaren is de verrekening dan beperkt tot 6 latere jaren.

Een groot aantal belastingplichtigen heeft gekozen voor verruiming van de achterwaartse verliesverrekening zonder daar voordeel van te hebben gehad. Wel worden zij vanaf 2016 mogelijk geconfronteerd met de beperking van de voorwaartse verliesverrekening. De staatssecretaris biedt voor deze gevallen een oplossing. Bij wijze van goedkeurend beleid geldt voor deze groep belastingplichtigen de normale termijn van 9 jaar voor de voorwaartse verliesverrekening. De goedkeuring wordt automatisch toegepast.

In zeer uitzonderlijke gevallen zal een verzoek aan de inspecteur om de oorspronkelijke keuze te respecteren worden gehonoreerd. Het gaat dan om een belastingplichtige voor wie de goedkeuring geldt, maar aan wie over oude jaren een navorderingsaanslag is of zal worden opgelegd waardoor de verruimde verliesverrekening alsnog kan worden toegepast.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.