Achteraf opgestelde akte verhindert aftrek als periodieke gift

23 november 2011

Giften die een belastingplichtige doet aan daarvoor kwalificerende instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen. Voor periodieke giften geldt in tegenstelling tot overige giften geen drempel voor de aftrekbaarheid. Wel geldt voor periodieke giften als voorwaarde dat zij berusten op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende een reeks van minimaal vijf jaren te doen. Aan die voorwaarde is niet voldaan als de notariële akte van schenking achteraf wordt opgesteld.

 

In een door de rechtbank Arnhem behandelde casus ging het om een in het jaar 2011 opgestelde akte. Op grond van die akte kon een gift uit 2008 alleen als gewone gift in aftrek worden gebracht en niet als periodieke gift. De duidelijke tekst van de Wet IB 2001 verhindert terugwerkende kracht van een notariële akte, aldus de rechtbank.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.