Achteraf boeken van eigen bijdrage privegebruik auto komt niet in aftrek op bijtelling

14 mei 2007

Op grond van de fictiefloonbepalingen uit de wet op de loonbelasting heeft de belastingdienst het salaris van een DGA van een achttal vennootschappen vastgesteld op ƒ 250.000. Het door hem ontvangen salaris bedroeg ƒ 153.000. Volgens Hof Amsterdam heeft de belastingdienst het salaris eerder te laag dan te hoog vastgesteld omdat het salaris van een bij een branchegenoot werkzame directeur al ƒ 400.000 bedroeg. Rekening houdend met de marge, die de fictiefloonbepaling kent van 30% zou het salaris tenminste ƒ 280.000 moeten bedragen. Uitgaande van het aantal BV’s waarvoor wordt gewerkt komt het Hof op een salaris van ƒ 420.000. Verder stelt het Hof vast, dat het niet mogelijk is om door verwerking van een eigen bijdrage voor het privé-gebruik auto in de rekening-courantverhouding in 1999 de bijtelling in 1997 te voorkomen. De eigen bijdrage is aftrekbaar in het jaar van betaling. De betaling van een eigen bijdrage kan niet leiden tot een aftrekpost, zodat de verwerking achteraf fiscaal in ieder geval geen resultaat heeft. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.