Accijnsvrijstelling commerciële luchtvaart

9 februari 2011

Er geldt een vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de voortstuwing van commerciële vliegtuigen. Met commerciële vliegtuigen worden andere dan pleziervliegtuigen bedoeld.

 

De verhuurder van een vliegtuig verzocht om teruggaaf van accijns voor de brandstof die gedurende de huurperiode door het vliegtuig werd verbruikt. De inspecteur verleende de teruggaaf aanvankelijk, maar legde na een bij de verhuurder ingesteld onderzoek een naheffingsaanslag accijns op. Hof Amsterdam vernietigde de naheffingsaanslag omdat geen sprake was van pleziervliegtuig omdat het vliegtuig door de eigenaar op commerciële basis werd verhuurd. Volgens de Hoge Raad is die opvatting niet juist. De definitie van pleziervliegtuig in de Wet op de accijns houdt niet in dat geen sprake is van een pleziervliegtuig indien de eigenaar het vliegtuig commercieel verhuurt. Bepalend is het gebruik van het vliegtuig. In dit geval moet onderzocht worden welk gebruik de huurders van het vliegtuig maakten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.