AB-heffing na emigratie naar België

15 mei 2009

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt de Nederlandse belastingdienst een aanslag op over de meerwaarde van de aandelen. Nederland heeft in een aantal belastingverdragen geregeld dat Nederland binnen een zekere periode na emigratie nog belasting mag heffen bij verkoop van aanmerkelijk belangaandelen. Dat heffingsrecht is veelal beperkt tot emigranten met de Nederlandse nationaliteit.

In een procedure stelde een emigrant dat Nederland na het opleggen van een aanslag bij zijn emigratie naar België niet mocht heffen over de bij verkoop binnen vijf jaar na emigratie behaalde meerwaarde. De aanslag na emigratie viel onder het oude verdrag met België, dat per 1 januari 2003 is vervangen. Hof Den Bosch deelt dat standpunt niet. Nederland heeft de meerwaarde in twee stappen belast: een deel op verzoek van de belanghebbende bij zijn emigratie en de rest bij realisatie in 2002.

Het gewijzigde beleid ten aanzien van nog te sluiten verdragen brengt geen wijziging in de heffingsrechten onder een bestaand verdrag. Dynamische interpretatie van een begrip of bepaling uit een verdrag aan de hand van een later verdrag is niet aan de orde, aldus het Hof.

Evenmin was sprake van ongeoorloofde discriminatie naar nationaliteit. Dat doet zich voor als een lidstaat de vreemde nationaliteit slechter behandelt dan de eigen nationaliteit. De Wet Inkomstenbelasting 2001 maakt geen onderscheid naar nationaliteit en dus is geen sprake van discriminatie naar nationaliteit.

Onder het belastingverdrag met België van 1970 was sprake van ongelijke behandeling naar nationaliteit, omdat Nederland het heffingsrecht na emigratie slechts voor personen met de Nederlandse nationaliteit in stand hield. Dat onderscheid naar nationaliteit is geoorloofd vanwege de bijzondere band die een land met zijn onderdanen heeft. Het Hof wees het beroep af en liet de opgelegde aanslag in stand.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.