Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving

6 mei 2010

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de nieuwe milieulijst voor de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen gepubliceerd. Er zijn met ingang van 1 januari 2010 drie nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd aan de milieulijst. Daarnaast is de omschrijving van een aantal bedrijfsmiddelen aangepast.

De toegevoegde bedrijfsmiddelen zijn:
- vulpunten voor biobrandstoffen,
- elektrisch aangedreven brommers en snorfietsen met lithiumaccu en

- de vervanging van asbesthoudende daken bij bestaande loodsen, schuren en stallen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.