Aanwezigheid T-biljetten oudere jaren in dossier voorkomt navordering

14 mei 2007

Een belastingplichtige heeft over 1997 aangifte gedaan van een negatief inkomen. Vervolgens doet hij een aanvulling op de aangifte, waardoor het inkomen verder negatief uitkomt. Tegelijkertijd met de aanvulling op de aangifte 1997 dient hij T-biljetten in over de voorafgaande jaren. Daaruit blijkt, dat in zijn aangifte 1997 verwerkte studiekosten niet voor zijn rekening kwamen, maar voor rekening van zijn vader. Dat betekent, dat hij ze ten onrechte in mindering op zijn inkomen had gebracht. De inspecteur heeft het verlies over 1997 bij beschikking vastgesteld overeenkomstig de aangevulde aangifte. Bij de behandeling van de T-biljetten herziet hij de beschikking. Dat wordt hem door Hof Arnhem niet toegestaan wegens het ontbreken van het daarvoor vereiste nieuwe feit. Toen de inspecteur de oorspronkelijke beschikking vaststelde zaten de T-biljetten al in het dossier en dus had de inspecteur op dat moment de gegevens al waarop hij de herziene beschikking baseerde. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.