Aanvulling op besluit willekeurige afschrijving gebouwen

14 mei 2007

Tot en met het jaar 2002 bestond voor ondernemers de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op nieuwe gebouwen, die in bepaalde aangewezen gemeenten staan. In een besluit van december 2000 is daarop een toelichting gegeven voor de toepassing van de wet IB 2001. Ten opzichte van een eerder besluit ontbraken in het besluit van december 2002 twee vragen en antwoorden. Dat wordt in een nieuw besluit hersteld. De staatssecretaris van Financiƫn maakt van de gelegenheid gebruik om zijn standpunt te nuanceren. Eerder nam hij het standpunt in dat wanneer de economische eigendom voor een deel bij natuurlijke personen berust (bijvoorbeeld binnen een VOF tussen rechtspersonen en natuurlijke personen) de rechtspersonen - ieder voor hun deel - niet willekeurig kunnen afschrijven.Dit standpunt is niet altijd in overeenstemming met de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat wanneer niet de gehele economische eigendom van een nieuw gebouw berust bij vennootschapsbelastingplichtige lichamen deze toch ieder voor hun deel willekeurig kunnen afschrijven als de natuurlijke personen, bij wie een deel van de economische eigendom berust, ondernemer zijn. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.