Aanvulling op aangifte wordt geen bezwaarschrift ondanks uitlating inspecteur

14 mei 2007

Voordat de aanslag inkomstenbelasting was opgelegd heeft iemand een aanvulling gedaan op zijn aangifte. De aanslag wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de aanvulling. Toch wordt er geen bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Vervolgens merkt de inspecteur de brief, waarin de aangifte is aangevuld, aan als bezwaarschrift. Omdat de aanslag op het moment van de aanvulling nog niet was vastgesteld en er geen aanleiding was om te veronderstellen, dat dit al was gebeurd, kan de brief niet als bezwaarschrift worden aangemerkt volgens de wet. Uitzondering op die regel is de situatie, waarin aan de brief van de inspecteur het vertrouwen kon worden ontleend, dat er een bezwaarschrift was. Daarvoor is nodig, dat binnen de bezwaartermijn kennis is genomen van die brief. Uit de reactie van de betrokkene blijkt, dat hij pas na het verstrijken van de termijn de brief van de inspecteur heeft gelezen. Dat betekent, dat de inspecteur de man ten onrechte ontvankelijk heeft verklaard in zijn bezwaar. Het Hof spreekt de niet-ontvankelijkheid alsnog uit. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.