Aanvulling op aangifte genegeerd. Nieuw feit?

16 mei 2012

Wanneer aanvankelijk te weinig inkomstenbelasting is geheven, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een of meerdere navorderingsaanslagen. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is dat de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit. Feiten die de Belastingdienst bekend waren of hadden kunnen zijn ten tijde van het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag leveren geen grond op voor het opleggen van een navorderingsaanslag. Navordering is wel toegestaan als de belastingplichtige bij het indienen van zijn aangifte of het aanleveren van gegevens te kwader trouw is geweest of als de Belastingdienst een schrijf- of typefout heeft gemaakt waardoor de aanslag anders is uitgevallen dan de bedoeling was.

 

Een belastingplichtige diende in het voorjaar van 2005 zijn aangifte inkomstenbelasting over 2004 in. Een jaar later diende hij een aanvulling op de aangifte in, waarin een substantieel bedrag aan inkomen was vermeld. In oktober 2006 legde de Belastingdienst de aanslag over 2004 op, overeenkomstig de oorspronkelijk ingediende aangifte. Nadat de adviseur van de belastingplichtige eind oktober 2006 een brief stuurde aan de Belastingdienst dat geen rekening was gehouden met de aanvulling op de aangifte, legde de inspecteur in 2007 een navorderingsaanslag op.

 

Er volgde een procedure over de navorderingsaanslag, waarin Hof Den Bosch oordeelde dat in de oorspronkelijke aangifte een aanzienlijk bedrag aan inkomsten ontbrak, zodat die aangifte onjuist was. Het hof vond het niet terecht om de inspecteur het verwijt van onzorgvuldigheid te maken, terwijl de belastingplichtige hetzelfde kon worden verweten. Daarom vond het hof dat de Belastingdienst mocht navorderen, ongeacht of er een nieuw feit was. In cassatie voerde de belastingplichtige aan dat de inspecteur bij het opleggen van de primitieve aanslag een ambtelijk verzuim had begaan door geen rekening te houden met de aanvulling op zijn aangifte.

 

Volgens de Hoge Raad heeft het hof geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de inspecteur ten tijde van de aanslagregeling bekend was of had kunnen zijn met de aanvulling op de aangifte. Het verwijzingshof moet nu onderzoeken of de navorderingsaanslag moet worden vernietigd wegens het ontbreken van een nieuw feit.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.