Aanvullende wijziging Belastingplan 2004 voor chronisch zieken

14 mei 2007

Tijdens het Algemeen Overleg van met de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën uit de Tweede Kamer over de inkomenseffecten voor gehandicapten en chronisch zieken is een wijziging van het Belastingplan 2004 toegezegd. Deze bestaat uit de specifieke uitgaven, zoals geïntroduceerd in de zesde nota van wijziging op het belastingplan 2004, uitgebreid met alle bijdragen voor extramurale zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en met farmaceutische hulpmiddelen (medicijnen). Het gaat daarbij om de eigen bijdrage die verschuldigd is voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en persoonsgebonden budget, zonder dat er sprake is van verblijf in een AWBZ-instelling. Voorts gaat het daarbij om de eigen bijdrage voor psychotherapie. De dekking voor deze wijziging wordt verkregen door de algemene heffingskorting met € 2 te verlagen. Omdat die verlaging meer oplevert dan nodig is wordt de vermenigvuldigingsfactor aangepast van 1,60 naar 1,65. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.