Aanvullende heffingskortingen indien niet aan zesmaandstermijn is voldaan

9 februari 2011

Naast de voor alle belastingplichtigen geldende algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting zijn er aanvullende heffingskortingen die worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor een aantal aanvullende heffingskortingen geldt als eis dat in het kalenderjaar meer dan zes maanden een kind onderdeel vormt van het huishouden van de belastingplichtige. Deze eis wordt niet gesteld in geval van overlijden van ouder of kind in een kalenderjaar.

 

Volgens de Hoge Raad levert dat geen ongeoorloofde discriminatie op van gevallen waarin niet aan de zesmaandseis is voldaan omdat het kind op of na 1 juli van een kalenderjaar is geboren. Het terug moeten betalen van een deel van de verleende heffingskorting in het geval van overlijden van een kind of een partner voordat de termijn van zes maanden is gehaald zou blijk geven van ongewenste hardheid, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis.

Voor het verschil in behandeling bestaat volgens de Hoge Raad een objectieve en redelijke rechtvaardiging.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.