Aanvullend bewijs geen privégebruik

29 oktober 2010

Een werknemer die een auto van de zaak ook privé mag gebruiken wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. Het voordeel van het privégebruik wordt op jaarbasis gesteld op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor een aantal categorieën geldt een afwijkend percentage. De werknemer kan de bijtelling voorkomen als hij aantoont dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Dat bewijs kan hij leveren met behulp van een sluitende rittenadministratie.

 

Een werknemer van een autoverhuur- en leasebedrijf had de beschikking over een auto van de zaak. Hij gebruikte de auto alleen voor woon-werkverkeer. De auto werd daarnaast gebruikt door collega’s van de werknemer voor het halen en brengen van huur- en leaseauto's naar verschillende adressen verspreid in het land. Om aan te tonen dat hij de auto alleen voor het woon-werkverkeer gebruikte hield de werknemer een rittenregistratie bij. Die bevatte alle gegevens van het woon-werkverkeer, maar van de ritten overdag door de collega’s slechts de begin- en eindstand van de kilometerteller zonder de vermelding van bestemming of de gereden route. Controle op die kilometers was niet mogelijk. Een dergelijke registratie vormt onvoldoende bewijs voor het ontbreken van privégebruik.

Hof Den Haag was verder van oordeel dat de werknemer geen ander bewijs had aangevoerd ter onderbouwing van zijn standpunt, omdat hij geen schriftelijke stukken had overhandigd waarmee de rittenregistratie gecontroleerd kon worden op privégebruik.

Volgens de Hoge Raad is het hof van een onjuist standpunt uitgegaan. Ook de door de werknemer afgelegde verklaringen kunnen bijdragen aan het bewijs dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.