Aanvraagformulier verzekering te laat ingediend: geen overgangsrecht op kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

14 mei 2007

De belastingdienst heeft na een onderzoek bij levensverzekeringsmaatschappijen aan een verzekeringnemer een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd, omdat hij ten onrechte lijfrentepremie in aftrek heeft gebracht. De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is niet voor 16 oktober 1990 tot stand gekomen, aangezien de polis door de maatschappij pas op 25 oktober 1990 is opgemaakt. De verzekeringnemer kan niet bewijzen, dat de polis eerder tot stand is gekomen. Het aanvraagformulier is op 1 oktober is ondertekend en ingeleverd bij de inspecteur van de verzekeringsmaatschappij. Die verklaarde het formulier op 11 of 12 oktober op kantoor van de maatschappij te hebben ingeleverd. Gelet op het polisnummer is de aanvraag na 16 oktober ontvangen. Dat betekent, dat de overgangsregeling Brede Herwaardering op deze polis niet van toepassing is en de premie na 1 januari 1992 niet meer aftrekbaar is. De belastingplichtige heeft geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om de polis aan te laten passen aan de nieuwe voorwaarden, zodat premieaftrek mogelijk is. Het Hof laat daarom de navorderingsaanslag in stand. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.