Aanvang terbeschikkingstelling

10 april 2009

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een "eigen" BV is een uitbreiding van het begrip werkzaamheid. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is cruciaal dat feitelijk vermogen beschikbaar wordt gesteld. De vraag is op welk moment de terbeschikkingstelling aanvangt. Voor ondernemers geldt dat ook de voorbereidingsfase al meetelt, zelfs als de uiteindelijke materiƫle onderneming nooit tot stand komt. Dat betekent dat de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten aftrekbaar zijn. De regels van de winst uit onderneming zijn ook van toepassing op vermogensbestanddelen die onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen. Dat zou dus inhouden dat ook bij resultaatgenieters de voorbereidingshandelingen al meetellen. De Advocaat Generaal bij de Hoge Raad ziet echter geen aanleiding om ook bij resultaatgenieters de voorbereidingshandelingen al mee te tellen. Het begrip "werkzaamheid" is geregeld in een zeer specifieke bepaling, die om een interpretatie op basis van haar eigen tekst en ratio vraagt. Anders dan bij de bron onderneming definieert de Wet IB 2001 zelf welke activiteit kwalificeert voor de werkzaamheid. Uit de parlementaire behandeling van de terbeschikkingstellingsregeling leidt de AG af dat er nog geen sprake is van een werkzaamheid zolang een belastingplichtige slechts een voornemen koestert tot bestemming van een vermogensbestanddeel voor terbeschikkingstelling zonder dat de beoogde genothebber bij de effectuering van dat voornemen betrokken is. Pas wanneer een werkzaamheid is geconstateerd, wordt het behaalde resultaat bepaald aan de hand van het winstregime. Het oordeel van de Hoge Raad is nog niet bekend. In de tussentijd heeft Hof Den Bosch echter zijn oordeel gegeven in een vergelijkbare zaak. Op basis van de wetsgeschiedenis en de wettekst concludeert het Hof, dat er voor de belastingheffing zo min mogelijk verschil gemaakt moet worden tussen ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen en vermogensbestanddelen die tot een ondernemingsvermogen behoren. Een vermogensbestanddeel dat is aangeschaft om ter beschikking gesteld te worden is vanaf het moment van de aanschaf onderdeel van het verplicht "werkzaamheidsvermogen" en niet pas vanaf het moment waarop het vermogensbestanddeel bedrijfsklaar is.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.