Aanvang redelijke termijn strafvervolging

5 oktober 2007

Een administratiefrechtelijke boete moet binnen een redelijke termijn onherroepelijk vaststaan. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot vermindering of kwijtschelding van een opgelegde boete. De termijn begint te lopen op het moment dat de persoon aan wie de boete wordt opgelegd door een handeling van het betrokken bestuursorgaan kan verwachten dat aan hem een boete zal worden opgelegd. Een dergelijke handeling kan zijn de aankondiging dat een navorderingsaanslag zal worden opgelegd met een boete. Die aankondiging gaat aan het opleggen van de boete vooraf. Hof Den Haag ging in een uitspraak van een verkeerd aanvangstijdstip uit bij de beoordeling van een mogelijke overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof baseerde de overschrijding op de sinds de laatste mondelinge behandeling van het beroep verstreken periode. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof om die reden vernietigd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.