Aanvang looptijd 30%-regeling

1 mei 2009

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de voorwaarden dat:

- sprake is van een bijzondere deskundigheid die in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is en

- de betreffende deskundige in het buitenland is aangeworven, dat wil zeggen dat hij niet al in Nederland woonde op het moment van aanvaarden van de dienstbetrekking.

Een in België wonende verkeersvlieger met de Belgische nationaliteit was sinds 1995 in dienst bij een in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappij. Tot de inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag Nederland op 1 januari 2003 was België heffingsbevoegd over het loon van de verkeersvlieger. Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling had dus tot die datum geen zin. In 2003 diende de verkeersvlieger een verzoek om toepassing van de regeling in. De inspecteur willigde het verzoek in voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 januari 2005. Op dat moment was de 10-jaarsperiode vanaf indiensttreding verstreken. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur de looptijd van de 30%-regeling niet tot deze periode mocht beperken. Volgens de tot 1 januari 2001 geldende regels was de verkeersvlieger geen werknemer in de zin van de Wet op de Loonbelasting. Naar het oordeel van het Hof kon hij dus vóór die datum ook geen ingekomen werknemer zijn.

De Hoge Raad deelde de opvatting van het Hof niet. De eerste dag van tewerkstelling van de verkeersvlieger was 9 februari 1995. Op die datum begon de maximale looptijd voor de 30%-regeling.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.