Aanvang fiscale eenheid

23 december 2010

Een herstructurering kan binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting plaatsvinden zonder fiscale gevolgen. Soms klopt de planning niet en vindt de herstructurering plaats voordat de fiscale eenheid tot stand is gekomen.

 

De aandeelhouders van een BV stelden een intentieverklaring op waarin stond dat er twee dochtervennootschappen zouden worden opgericht die ieder weer een kleindochtermaatschappij zouden oprichten waarin de feitelijke activiteiten zouden worden ondergebracht. In de intentieverklaring stond dat de herstructurering binnen een fiscale eenheid zou worden uitgevoerd. Na de oprichting van de BV’s in november 2003 werd op de opgaven voor startende ondernemingen ingevuld dat de BV’s zelfstandig belastingplichtig waren voor de vennootschapsbelasting. Vervolgens werd een verzoek ingediend om alle vennootschappen met ingang van 1 januari 2004 in een fiscale eenheid op te nemen. Tegen de beschikking fiscale eenheid werd geen bezwaar gemaakt.

De verschillende BV’s kregen een eigen aanslag vennootschapsbelasting opgelegd over 2003. In de procedures over deze aanslagen oordeelde Hof Leeuwarden dat de intentieverklaring tot herstructurering niet als een verzoek om een fiscale eenheid kon worden aangemerkt. De fiscale eenheid is overeenkomstig het ingediende verzoek op 1 januari 2004 ingegaan. De BV’s zijn terecht over 2003 zelfstandig in de belastingheffing betrokken.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.