Aanvang bezwaartermijn

23 november 2007

Wie het niet eens is met een aan hem opgelegde belastingaanslag kan binnen zes weken na de bekendmaking van de aanslag bezwaar maken. Normaliter vangt de bezwaartermijn aan op de datum van dagtekening van het aanslagbiljet. Soms gaat er iets niet goed in dat proces. De vraag is voor wiens rekening dat komt. De inspecteur stuurde op 28 oktober 2003 een aanslagbiljet naar iemand die op 29 oktober verhuisde. De belanghebbende gaf de verhuizing een dag later door aan de gemeente. Op 23 januari 2004 stuurde de inspecteur een aanmaning naar de belanghebbende op zijn nieuwe adres, waarna de belanghebbende bezwaar tegen de aanslag maakte. De inspecteur beriep zich op overschrijding van de bezwaartermijn en verklaarde het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Hof Den Bosch deelde de opvatting van de inspecteur, maar de Hoge Raad oordeelde anders. De belanghebbende stelde dat hij het aanslagbiljet niet had ontvangen en betwistte dat het aanslagbiljet op 28 oktober 2003 aan het oude, toen nog juiste adres was verzonden. Het Hof was van mening dat de bewijslast voor de verzending niet bij de inspecteur lag omdat er geen boete was opgelegd. Die opvatting is niet juist. De bewijslast van feiten die bepalend zijn voor de aanvang van de bezwaar- of de beroepstermijn ligt bij de inspecteur, ook als er geen boete in het geding is. De inspecteur heeft voor het Hof de stelling van de belanghebbende dat hij het aanslagbiljet niet had ontvangen niet bestreden. De Hoge Raad gaat daarom van de juistheid van deze stelling uit. Omdat gesteld noch gebleken is dat de belanghebbende voor hij de aanmaning ontving al op de hoogte was van het bestaan van de aanslag had de inspecteur het binnen twee weken na de dagtekening van de aanmaning ontvangen bezwaarschrift in behandeling moeten nemen. De inspecteur moet dat alsnog doen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.