Aansprakelijkstelling voormalig aandeelhouder vernietigd

1 juni 2011

De Invorderingswet bevat een regeling voor de aansprakelijkheid van voormalige aandeelhouders voor vennootschapsbelasting die een BV verschuldigd wordt over fiscale reserves die ten tijde van de verkoop aanwezig waren. Op grond van die bepaling stelde de ontvanger een voormalige dga aansprakelijk voor de belasting over een herinvesteringsreserve.

Na de verkoop in 2002 van haar bedrijfspand vormde de BV een herinvesteringsreserve voor de behaalde boekwinst. De dga nam vervolgens vrijwel alle liquide middelen van de BV op als lening. In 2003 verkocht hij alle aandelen aan een andere BV. De koopsom werd voldaan door overname van de rekening-courantschuld die de dga had aan de BV. In 2006 staakte de BV haar activiteiten. In datzelfde jaar legde de inspecteur een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting op over 2003, rekening houdend met een vrijval van de herinvesteringsreserve. De BV betaalde de navorderingsaanslag niet, waarna de ontvanger de voormalige dga aansprakelijk stelde voor de onbetaald gebleven aanslag. Aan de aansprakelijkstelling stelt de wet voorwaarden.

 

Hof Den Bosch stelde vast dat ten tijde van de verkoop van de aandelen nog door niemand besloten was tot afstel van de betaling van vennootschapsbelasting maar hoogstens tot uitstel daarvan door de inbreng van verliezen. Naar het oordeel van het hof is de regeling aansprakelijkstelling niet bedoeld voor gevallen waarin beoogd wordt belastingheffing uit te stellen. De wetgever heeft daarvoor in 2010 een andere wettelijke regeling getroffen. Dat de koper later zijn plannen heeft veranderd en heeft besloten tot afstel door het verhalen van belasting onmogelijk te maken is iets waar de verkoper buiten stond. Volgens het hof kon de voormalige dga niet worden verweten dat het vermogen van de BV in 2005 niet toereikend was voor de betaling van de vennootschapsbelasting. Het hof vernietigde daarom de beschikking aansprakelijkstelling.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.