Aansprakelijkstelling vernietigd

11 november 2008

De rechtbank Haarlem heeft een aansprakelijkstelling voor belastingschulden bij het inlenen van personeel vernietigd. De belastingdienst had een bedrijf dat personeel had ingeleend aansprakelijk gesteld voor een deel van de door het uitlenende bedrijf niet betaalde loonheffing. Op verzoek van de inlener had de belastingdienst steeds verklaringen van betalingsgedrag van de uitlener afgegeven. Daarin stond dat de uitlener alle verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen had betaald. Volgens de rechtbank handelde de belastingdienst in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel omdat deze verklaringen van betalingsgedrag werden afgegeven terwijl de belastingdienst wist dat een strafrechtelijk onderzoek naar de uitlener zou worden gestart. Juist vanwege het risico van aansprakelijkstelling had de inlener steeds gevraagd om verklaringen van de belastingdienst waaruit zou blijken dat de uitlener aan zijn fiscale verplichtingen voldeed. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.