Aansprakelijkstelling ontbonden en vereffende BV

22 april 2011

Een BV maakte voor haar werkzaamheden gebruik van de diensten van personeel van een andere BV. De inlenende BV werd aansprakelijk gesteld voor een deel van de door de uitlenende BV niet-betaalde belastingschulden. De uitlenende BV was ten tijde van het opleggen van de betreffende aanslagen ontbonden en de vereffening was voltooid. Ten tijde van de vaststelling van de beschikking aansprakelijkstelling was ook de inlenende BV ontbonden en vereffend.

De aansprakelijk gestelde BV meende dat een ontbonden en vereffende vennootschap niet aansprakelijk gesteld kon worden. Die opvatting is echter niet juist. Weliswaar staat in het Burgerlijk Wetboek dat een rechtspersoon ophoudt te bestaan op het tijdstip dat de vereffening is voltooid, maar de rechtbank kan op verzoek van een schuldeiser de vereffening heropenen. In dat geval herleeft de rechtspersoon om de heropende vereffening af te wikkelen.

Volgens Hof Den Haag is een beschikking, waarbij een ontbonden en vereffende rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, geldig. Het in hoger beroep ingenomen standpunt dat bekendmaking van een beschikking aansprakelijkstelling een constitutief vereiste is voor de aansprakelijkheid is volgens het hof onjuist.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.