Aansprakelijkstelling bestuurder

17 augustus 2011

De ontvanger stelde de directeur van een BV aansprakelijk voor door de BV verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en omzetbelasting. De directeur bestreed de aansprakelijkstelling en vond gehoor bij de rechtbank. In hoger beroep vernietigde Hof Arnhem de uitspraak van de rechtbank. Het hof verminderde het bedrag van de aansprakelijkstelling.

De aansprakelijkstelling had betrekking op een aantal onvolledige afdrachten van de aangegeven bedragen. De BV beschikte over voldoende liquide middelen om de aangegeven bedragen te kunnen voldoen. Pas na het opleggen van naheffingsaanslagen voor de niet betaalde bedragen stelde de BV de ontvanger schriftelijk op de hoogte van betalingsonmacht.

Volgens het hof had de BV de melding van betalingsonmacht te laat gedaan en had de directeur vervolgens niet aannemelijk gemaakt dat het niet tijdig melden niet aan hem te wijten was. Anders dan het hof meende is het niet zo dat de BV slechts de keuze had tussen tijdig betalen of melden dat zij niet tot betalen in staat was. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof om die reden vernietigd. De uitspraak van de rechtbank was wel juist.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.