Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

12 augustus 2011

Wanneer een werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, is de werkgever in principe aansprakelijk. De werkgever kan de aansprakelijkheid afweren door te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen door het treffen van voldoende veiligheidsvoorzieningen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Als de werkgever ter onderbouwing van dit verweer voldoende concrete feitelijke gegevens aanvoert, mag volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad van de werknemer worden verlangd dat hij zijn betwisting van dat verweer voldoende concreet motiveert. Aan die motivering mogen echter niet zodanig hoge eisen worden gesteld dat daardoor de processuele positie van de werknemer wordt verslechterd.

 

De Hoge Raad heeft op deze grond een arrest van Hof Arnhem vernietigd. Het hof had de aansprakelijkheid van de werkgever niet afgewezen op grond van diens verweer dat hij alles had gedaan dat redelijkerwijs nodig was om schade te voorkomen, maar op grond dat de werknemer niet had gesteld welke norm de werkgever had geschonden of welke maatregelen de werkgever niet had getroffen om schade te voorkomen. Het hof ging daarbij ten onrechte uit van een stelplicht van de werknemer die niet past binnen het wettelijke stelsel.

 

Ook in gevallen waarin de werkgever de zorg voor de veiligheid van zijn werknemers overlaat aan hulppersonen blijft de werkgever aansprakelijk voor schade die zijn werknemers oplopen. Het is ook dan aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen dat zijn hulppersonen de nodige maatregelen hebben getroffen om schade te voorkomen. De werknemer hoeft ook in die gevallen niet te stellen welke veiligheidsnormen de hulppersonen hebben geschonden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.