Aansprakelijkheid werkgever voor gezondheidsschade werknemer

16 mei 2008

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. De werknemer moet stellen, en zo nodig bewijzen, dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever. Bij een ongeluk op het werk levert dat nauwelijks problemen op als de plaats en de omstandigheden bekend zijn. Bij beroepsziekten ligt dat anders. Wanneer een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan niet bekend is hoe die zijn ontstaan, staat het verband met de werkzaamheden niet vast. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die de werknemer mogelijk heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Een werknemer die is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet bewijzen dat hij meer dan incidenteel aan deze stoffen is blootgesteld en moet aannemelijk kunnen maken dat zijn gezondheidsklachten daardoor kunnen zijn veroorzaakt. Een werknemer die bij zijn werk gebruik moest maken van organische oplosmiddelen klaagde over vergeetachtigheid. Langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het centrale zenuwstelsel aantasten en psychische problemen veroorzaken. De werkgever voerde aan dat de werknemer vanaf 1980 niet meer werd blootgesteld aan organische oplosmiddelen. Om gezondheidsklachten te kunnen relateren aan het werken met organische oplosmiddelen moet een werknemer tenminste vijf jaar regelmatig zijn blootgesteld aan dergelijke stoffen en moeten de gezondheidsklachten zich binnen drie jaar daarna voordoen. In andere gevallen is het verband niet sterk genoeg om de klachten te kunnen relateren aan de blootstelling. In dit geval werden de klachten meer dan vier jaar later vastgesteld. De werknemer slaagde er niet in te bewijzen dat hij ook in de jaren na 1980 nog regelmatig met organische oplosmiddelen had gewerkt. Hof Den Haag was van oordeel dat de werknemer er niet in geslaagd was te bewijzen dat zijn gezondheidsklachten arbeidsgerelateerd waren. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen deze uitspraak afgewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.