Aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsrisico's

6 augustus 2010

In een tweetal arresten uit 2008 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers die in hun werk als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Volgens de Hoge Raad zijn deze risico’s goed verzekerbaar tegen betaalbare premies. Hof Den Bosch trekt deze lijn door naar andere bedrijfsrisico’s waaraan werknemers tijdens het werk worden blootgesteld. Volgens het hof is de werkgever verplicht om dergelijke risico’s te verzekeren mits dit tegen aanvaardbare premies kan gebeuren. Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking had op een werknemer in een tbs-kliniek. De werknemer was door een patiënt geslagen en was daardoor arbeidsongeschikt geraakt. In het vervolg van de procedure moet nog worden vastgesteld of de risico’s van geweldpleging van tbs-patiënten tegen personeel goed verzekerbaar zijn tegen betaalbare premies. Het gaat dan met name om de verzekering van schadeposten als:

a. het verlies van arbeidsvermogen wegens (blijvende) arbeidsongeschiktheid;

b. gemist carrièreperspectief;

c. de inschakeling van huishoudelijke hulp thuis;

d. het verlies van zelfwerkzaamheid;

e. reiskosten;

f. immateriële schade.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor werkgevers.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.