Aansprakelijkheid voormalig bestuurder

9 februari 2011

Een vennootschap moet de ingehouden loonheffing binnen een maand na het einde van het belastingtijdvak op aangifte afdragen. Is de vennootschap daartoe niet in staat, dan moet zij uiterlijk twee weken later aan de ontvanger van de belastingdienst haar betalingsonmacht melden. Doet de vennootschap dat niet dan is de bestuurder daarvan in principe aansprakelijk voor de niet betaalde betaling.

 

Volgens Hof Den Haag is een voormalige bestuurder van een BV terecht aansprakelijk gesteld voor naheffingsaanslagen aan de BV over de periode van zijn bestuurderschap, ook al werden de naheffingsaanslagen pas opgelegd toen hij geen bestuurder meer was van de BV. De vroegere bestuurder voerde in cassatie aan dat hij niet op de hoogte was van die aanslagen en dus geen melding van betalingsonmacht had kunnen doen. De Hoge Raad honoreerde deze opvatting. Volgens de Hoge Raad mag iemand, die geen bestuurder meer was op het moment dat de melding van de betalingsonmacht moest worden gedaan, altijd tegenbewijs leveren om het wettelijke vermoeden dat het aan de bestuurder is te wijten dat te weinig belasting is afgedragen te weerleggen.

 

De voormalige bestuurder voerde ook aan dat een vennootschap pas hoeft te melden dat de vennootschap niet in staat is te betalen als de vennootschap betalingsmoeilijkheden heeft. Hof Den Haag was ervan uitgegaan dat een vennootschap slechts de keuze heeft tussen tijdig betalen en melden dat zij niet in staat is te betalen. Volgens de Hoge Raad berust dat uitgangspunt op een verkeerde uitleg door het hof van een arrest van de Hoge Raad uit 1994. Van betalingsonmacht is volgens de Hoge Raad ook sprake als een vennootschap wel over de liquide middelen beschikt om de belastingschulden te betalen, maar die middelen aanwendt om andere verplichtingen dan de belastingschulden te voldoen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.