Aansprakelijkheid voor schade werknemer

26 mei 2016

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een van zijn werknemers oploopt in de uitvoering van zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij aantoont dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of wanneer de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. De eisen die gesteld worden aan de voorzorgsmaatregelen van de werkgever zijn hoog. Het komt erop neer dat de werkgever alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen die zich zouden kunnen voordoen te voorkomen.

Welke veiligheidsmaatregelen een werkgever moet nemen hangt af van de omstandigheden. De zorgplicht van de werkgever strekt zich niet alleen uit tot de normale arbeidsplaats, maar ook tot plaatsen waar de werknemer tijdens zijn werk komt, zoals de openbare weg.

Volgens de kantonrechter is een werkgever aansprakelijk voor de schade van een pakketbezorgster die tijdens haar werk is gevallen omdat zij uitgleed over sneeuw of ijs. Door de val had de werkneemster blijvend letsel opgelopen. De exacte toedracht van het ongeval stond niet vast. Dat is niet nodig, omdat een onzekere toedracht voor risico van de werkgever komt. Onderdeel van het werk van een pakketbezorgster is dat zij, wanneer zij op een afleveradres is aangekomen, moet uitstappen uit de bestelauto. Daarbij bestaat het risico van uitglijden en vallen. Volgens de kantonrechter is dat een bedrijfsrisico waarvoor een veiligheidsverplichting geldt voor de werkgever. De werkgever moet preventieve maatregelen treffen zoals het verstrekken van schoenen die bescherming bieden tegen uitglijden. De werkgever in kwestie had dat niet gedaan, ook niet nadat zijn werknemers daarom hadden verzocht. Omdat de werkgever tekort was geschoten in zijn zorgplicht moest hij de schade die de werkneemster leed ten gevolge van het arbeidsongeval vergoeden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.