Aansprakelijkheid voor opzettelijk onjuiste aangifte

29 juli 2010

De bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor niet betaalde belastingen en premies van de rechtspersoon. Wanneer de rechtspersoon niet in staat is om de verschuldigde belasting te betalen, moet daarvan mededeling gedaan worden aan de ontvanger. De melding van betalingsonmacht moet, als een naheffingsaanslag wegens niet betalen van verschuldigde omzetbelasting is opgelegd, binnen twee weken na de vervaldag van de aanslag gedaan zijn. Als het niet betalen door de rechtspersoon is te wijten aan opzet of grove schuld is de bestuurder altijd hoofdelijk aansprakelijk en kan geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht worden gedaan.

 

Om een bankkrediet te kunnen krijgen moest een BV zwarte cijfers presenteren. Om het resultaat van de BV te verbeteren werden facturen voor leveringen aan gelieerde rechtspersonen uitgereikt. De op die facturen vermelde omzetbelasting werd niet in de aangifte over het tijdvak opgenomen en ook niet betaald. In plaats daarvan werd de omzetbelasting gepassiveerd op de balans.

Zowel de BV als de bestuurder was zich ervan bewust dat deze handelwijze incorrect was. Het niet volledig, stellig en zonder voorbehoud doen van aangifte en het voldoen van te weinig omzetbelasting is verwijtbaar en vormt opzet in de zin van de meldingsregeling. De bestuurder kon daarom de aansprakelijkheid voor de omzetbelastingschuld van de BV niet afweren door een melding van betalingsonmacht te doen bij de ontvanger. De bestuurder was ook aansprakelijk voor de invorderingskosten, omdat hem persoonlijk kon worden verweten dat de BV niet de juiste aangifte had gedaan en de verschuldigde omzetbelasting niet had voldaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.