Aansprakelijkheid voor belastingschulden na echtscheiding

4 juni 2010

Beide echtgenoten zijn volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor verbintenissen die ten behoeve van de gewone gang van de huishouding zijn aangegaan, ongeacht wie van de echtgenoten de verbintenis is aangegaan. Volgens het Burgerlijk Wetboek blijven echtgenoten ook na de ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor zij voor de ontbinding aansprakelijk waren. Daarnaast geldt na de ontbinding van de gemeenschap een extra aansprakelijkheid voor door de andere echtgenoot aangegane gemeenschapsschulden, waarvoor die andere echtgenoot alleen aansprakelijk was. Deze extra aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden van de ander kan worden vermeden door afstand te doen van de gemeenschap. Afstand van de gemeenschap heeft geen gevolgen voor de voor gemeenschapsschulden die voor de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap al bestond. Als belastingschulden gelden als kosten der huishouding heeft het doen van afstand van de gemeenschap geen gevolg voor de aansprakelijkheid voor belastingschulden.

 

De ontvanger stelde in 2006 iemand na ontbinding van het huwelijk aansprakelijk voor de helft van de belastingschulden van haar ex-echtgenoot. De belastingschulden hadden betrekking op de onderneming van de ex-echtgenoot en waren ontstaan tijdens het huwelijk. Het huwelijk was in 2004 ontbonden, waarna de belanghebbende afstand deed van de huwelijksgoederengemeenschap.

Hof Den Haag was van oordeel dat de belanghebbende ten onrechte aansprakelijk was gesteld. In cassatie voerde de ontvanger aan dat belastingschulden behoren tot de uitgaven voor de gewone gang van de huishouding. De afstand van de gemeenschap had daarom geen effect op de aansprakelijkheid voor de belastingschulden. Volgens de Hoge Raad is deze opvatting onjuist. Dat geldt ook voor de opvatting dat belastingen naar het inkomen in ieder geval tot deze categorie uitgaven behoren. Betaling van belastingen naar het inkomen houdt in de voldoening aan wettelijke verplichtingen jegens de overheid. Wat daarna resteert, is het vrij besteedbare inkomen dat kan worden aangewend voor diverse doeleinden, waaronder de gewone gang van de huishouding. Daarom kan volgens de Hoge Raad niet worden gezegd dat belastingschulden strekken tot de gewone gang van de huishouding in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de belanghebbende niet al voor de ontbinding aansprakelijk was voor de belastingschulden. De afstand van de gemeenschap hield in dat de belanghebbende niet aansprakelijkheid was voor deze schulden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.