Aansprakelijkheid voor belastingschuld

12 maart 2010

Volgens het Burgerlijk Wetboek blijven beide echtgenoten ook na de ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden. De mate van aansprakelijkheid is afhankelijk van de vraag of de echtgenoot tijdens het bestaan van de gemeenschap aansprakelijk was voor de schuld. Is dat het geval, dan blijft de echtgenoot voor het geheel aansprakelijk. In andere gevallen is de echtgenoot voor de helft aansprakelijk. Belastingschulden van een van de echtgenoten van een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar vallen in de gemeenschap. Beide echtgenoten zijn aansprakelijk voor de voldoening van belastingschulden. Het later bij huwelijkse voorwaarden opheffen van de huwelijksgemeenschap heeft niet tot gevolg dat de aansprakelijkheid voor belastingschulden uit de eerdere periode wordt opgeheven. De ontvanger kan ook in die situatie de andere echtgenoot aansprakelijk stellen voor de helft van de belastingschuld van de huwelijkspartner uit de periode waarin de huwelijksgoederengemeenschap nog bestond. Aansprakelijkstelling voor belastingschulden gebeurt bij beschikking van de ontvanger, ook als de aansprakelijkheid is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Tegen een dergelijke beschikking staan de rechtsmiddelen bezwaar en beroep open.

De ontvanger stelde in een situatie waarin bij de man verhaalsobjecten voor zijn belastingschulden ontbraken, diens echtgenote aansprakelijk voor de helft van de belastingschuld uit de periode van vóór het maken van de huwelijkse voorwaarden, aangezien zowel roerende als onroerende zaken op haar naam stonden. Naar het oordeel van Hof Den Bosch hoeft de ontvanger, anders dan de aansprakelijk gestelde echtgenoot meende, de aansprakelijkstelling niet te formaliseren door dagvaarding voor de burgerlijke rechter, maar volstaat een beschikking van de ontvanger. Dat betekent dat de procedure tegen de aansprakelijkstelling voor de belastingrechter wordt gevoerd.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgewezen. De belastingschulden waarop de aansprakelijkstelling betrekking had, waren geen aan de echtgenoot verknochte schulden die niet in de gemeenschap vielen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.