Aansprakelijkheid voor belastingschuld ontbonden BV

15 mei 2008

Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft aan het einde van de betaaltermijn kan de ontvanger iemand aansprakelijk stellen. Ingeval van een rechtspersoon zal dat de bestuurder zijn. Een belastingschuldige is pas in gebreke nadat hij in de gelegenheid is geweest om van zijn belastingschuld kennis te nemen en deze te voldoen. Voor een rechtspersoon houdt dit in dat de belastingschuld bekend is gemaakt aan een persoon die op dat tijdstip bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen. Bestaat een rechtspersoon niet meer en is de vereffening niet door de rechtbank heropend, dan is niemand bevoegd om de niet meer bestaande rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen. Het standpunt van de ontvanger dat een niet-bestaande BV per definitie in gebreke is, vindt naar het oordeel van Hof Arnhem geen steun in het recht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.