Aansprakelijkheid omzetbelastingschuld

26 januari 2011

De bestuurder van een NV of een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting die de NV of BV verschuldigd is maar niet heeft betaald.

De Wet op de Omzetbelasting kent een bepaling op grond waarvan een ondernemer de omzetbelasting die hij ten onrechte in rekening brengt op een factuur toch verschuldigd is. Op grond van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan een BV. De BV had een perceel grond geleverd en daarbij omzetbelasting in rekening gebracht, hoewel sprake was van een vrijgestelde levering. Nadat een bestuurder van de BV aan de ontvanger had medegedeeld dat de BV niet in staat was om de naheffingsaanslag te betalen, stelde de ontvanger de bestuurder aansprakelijk voor het bedrag van de naheffingsaanslag.

 

De Invorderingswet beperkt de aansprakelijkheid van bestuurders voor omzetbelasting van de BV tot de omzetbelasting die de BV als ondernemer verschuldigd is geworden. Volgens Hof Amsterdam valt daaronder niet de omzetbelasting die ten onrechte op een factuur in rekening wordt gebracht. De bijzondere bepaling in de Wet OB heeft volgens het hof meer het karakter van een aansprakelijkheidsbepaling dan van een reguliere heffingsbepaling.

 

In cassatie oordeelde de Hoge Raad anders. De beperking in de Invorderingswet ziet op omzetbelasting waarvoor de BV aansprakelijk is gesteld. Voor dergelijke omzetbelasting is een bestuurder van de BV niet aansprakelijk. Anders dan het hof meende heeft de bijzondere bepaling in de Wet OB niet het karakter van een aansprakelijkstelling. De wetsbepaling houdt niet in dat degene die ten onrechte een bedrag aan omzetbelasting vermeldt op een factuur formeel of materieel aansprakelijk wordt gesteld voor omzetbelasting die door een ander verschuldigd is. De BV handelde bij het opmaken van de factuur als ondernemer en dus was de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.