Aansprakelijkheid letselschade werknemer

1 mei 2009

Werkgevers moeten zich naar hun werknemers toe als een goede werkgever gedragen. Vanuit deze verplichting hebben werkgevers een zorg- en een preventieplicht. Voldoet de werkgever niet aan zijn zorg- en preventieplicht en overkomt de werknemer daardoor een ongeval, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het ongeval.

De plicht om zich als een goed werkgever te gedragen is niet beperkt tot de werktijd, maar geldt ook gedurende andere activiteiten die door of namens de werkgever worden georganiseerd. Zo was de Hoge Raad van oordeel, dat een werkgever aansprakelijk was voor de schade die een werkneemster leed door een val tijdens een workshop “dansen op rollerskates”. Voor deze workshop waren twee professionele rollerskaters ingehuurd. De werkneemster brak bij de val haar pols. De breuk herstelde, maar er was gevolgschade door de ontwikkeling van een posttraumatische dystrofie.

De Hoge Raad deelde de opvatting van Hof Amsterdam dat ondanks het ontbreken van een band met de directe werkzaamheden en hoewel deelname vrijwillig was, de workshop wel aan het werk gerelateerd was. Het ging namelijk om een personeelsactiviteit die gehouden werd in de hal van het kantoor van de werkgever. De werkgever had niet genoeg gedaan om zijn werknemers te beschermen tegen het gevaar van vallen tijdens de workshop en om dekking te bieden tegen de als gevolg van een val te lijden schade.

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever die voor zijn personeel een risicovolle activiteit organiseert of laat organiseren ervoor zorgen dat schade redelijkerwijs wordt voorkomen. In een dergelijke situatie gelden geen bijzondere regels voor de bewijslastverdeling en voor eventuele eigen schuld van de werknemer.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.