Aansprakelijkheid feitelijk bestuurder

16 mei 2012

Voor niet betaalde belastingschulden van een BV is niet alleen de statutaire bestuurder aansprakelijk, maar ook de persoon die zich als zodanig gedraagt en als feitelijk leidinggevende optreedt. Op grond van de Invorderingswet is de BV verplicht haar betalingsonmacht onverwijld te melden aan de Ontvanger. Wanneer niet of niet op de juiste wijze aan deze mededelingsplicht wordt voldaan, is een bestuurder aansprakelijk. Er geldt een wettelijk vermoeden dat de niet betaling door de BV aan hem is te wijten. Alleen de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat de BV haar betalingsonmacht niet heeft gemeld, heeft de mogelijkheid om het wettelijk vermoeden dat niet betaling aan hem is te wijten, te weerleggen.

 

De Ontvanger stelde de vader van de dga van een aantal BV’s aansprakelijk als feitelijk leidinggevende. Hof Den Bosch vond voldoende aannemelijk dat de vader een zodanige positie had binnen de BV’s. Het hof vernietigde echter de beschikking aansprakelijkstelling omdat er tijdig een melding van de betalingsonmacht was gedaan. Namens de BV’s was een brief gestuurd die als een melding betalingsonmacht kon gelden, aangezien daarin om een betalingsregeling werd gevraagd in verband met liquiditeitsproblemen. De Ontvanger ontkende de ontvangst en het bestaan van deze brief, maar er was wel een betalingsregeling getroffen die overeenkwam met de in de brief voorgestelde regeling. Uit verdere correspondentie leidde het hof af dat de Ontvanger de brief wel had ontvangen.

De Ontvanger slaagde er niet in aannemelijk te maken dat het niet betalen van de belastingschuld te wijten was aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren voor het tijdstip van de mededeling.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.