Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingschuld BV

23 mei 2008

Als een BV niet in staat is om belasting te betalen, moet dat worden gemeld bij de belastingdienst. Meldt de BV de betalingsonmacht niet, dan geldt een wettelijk vermoeden dat het niet betalen van de belastingschulden het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Ieder van de bestuurders wordt daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de betreffende belastingschulden. Alleen de bestuurder die aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is dat de BV geen mededeling van betalingsonmacht heeft gedaan krijgt de kans om het wettelijk vermoeden te weerleggen. In een procedure over de aansprakelijkheid van een van de bestuurders van een BV stond vast dat de BV een aantal naheffingsaanslagen niet had betaald en dat de betalingsonmacht van de BV niet was gemeld. Om aannemelijk te maken dat het niet aan hem was te wijten dat de BV niet aan haar meldingsplicht had voldaan voerde de aansprakelijk gestelde bestuurder aan dat hij geen feitelijke bemoeienis had met de BV. Hof Leeuwarden accepteerde dit betoog niet. De Invorderingswet gaat ervan uit dat het financiƫle beleid van een BV een zaak is van het gehele bestuur en dat de bestuurders collectief verantwoordelijk zijn. Dit uitgangspunt is terug te vinden in vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Iedereen die zich laat benoemen tot bestuurder van een rechtspersoon neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het (financiƫle) beleid van die rechtspersoon op zich. De uitschrijving als bestuurder met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting vond het Hof niet van belang. Op het moment van uitschrijving kon melding van de betalingsonmacht namelijk niet meer rechtsgeldig gedaan worden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.