Aansprakelijk voor aan maatschap opgelegde aanslag

27 augustus 2010

Een gemeente legde aanslagen onroerende zaakbelastingen op aan een maatschap. De aanslagen hadden betrekking op het gebruik van de door de maatschap gehuurde kantoorruimte. Omdat de maatschap niet betaalde, stelde de invorderingsambtenaar van de gemeente een van de maten aansprakelijk voor de aan de maatschap opgelegde aanslagen. Naar het oordeel van Hof Amsterdam was dat terecht. De invorderingsambtenaar was van mening dat de maat alleen de aansprakelijkstelling kon bestrijden en niet de vastgestelde waarde van de kantoorruimte of de daarop gebaseerde aanslagen onroerende zaakbelastingen. Het hof wees deze opvatting af. Degene die aansprakelijk is gesteld heeft de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de aanslag en tegen de waardebeschikking.

Om als onroerende zaak gewaardeerd te worden moet een object voldoende zelfstandig zijn. Bepalend is of de gebruiker meer dan bijkomstig afhankelijk is van buiten de ruimte aanwezige voorzieningen. Is dat laatste het geval dan bezit de ruimte onvoldoende zelfstandigheid. De kantoorruimte in kwestie beschikte niet over eigen sanitaire voorzieningen. De huurders waren aangewezen op elders in het gebouw aanwezige gezamenlijke sanitaire voorzieningen. De gemeente had de kantoorruimte ten onrechte als zelfstandig aangemerkt en een waardebeschikking vastgesteld. Het hof vernietigde deze beschikking. Daarmee kwamen de opgelegde aanslagen in de onroerende zaakbelastingen te vervallen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.