Aanspraak op vakantie bij overlijden

27 november 2009

Een werknemer die bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft een wettelijk recht op een uitkering in geld ter compensatie van de niet genoten vakantie. De aanspraak op vakantie vervalt volgens de kantonrechter Assen als de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Dat betekent dat zijn erfgenamen geen vordering hebben op de voormalige werkgever van de overleden werknemer. Volgens de kantonrechter ontstaat de vordering wegens niet genoten vakantie op het moment van einde van de arbeidsovereenkomst. Op dat moment wordt de vordering vorderbaar en inbaar. Vóór zijn overlijden was de werknemer nog in dienst en had hij geen aanspraak op uitbetaling van vakantie. Door zijn overlijden is de arbeidsovereenkomst beëindigd. Omdat de werknemer was overleden heeft hij volgens de kantonrechter geen aanspraak gekregen op uitbetaling van zijn vakantie. Dat betekent dat deze aanspraak ook niet door vererving op zijn erfgenamen kan zijn overgegaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.