Aanspraak op provisie vorderbaar en inbaar bij einde dienstbetrekking

14 mei 2007

Als een dienstbetrekking eindigt per 31 december van een jaar hoort de afrekening van in dat jaar verdiende provisie en van niet opgenomen vakantiedagen tot het inkomen van dat jaar. Voorwaarde is, dat de afrekening vorderbaar en inbaar was in dat jaar. Hof Leeuwarden stelt vast, dat door het einde van de dienstbetrekking de bedragen op dat moment vorderbaar waren en baseert op uitspraken van de administrateur van de werkgever het oordeel, dat de bedragen inbaar waren. Op grond van dat oordeel heeft de inspecteur de afrekening ten onrechte in het inkomen van het jaar van de feitelijke betaling betrokken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.