Aanspraak huisarts op goodwillfonds belast

20 juni 2007

Per 1 januari 1987 mogen huisartsen bij overdracht van hun praktijk geen vergoeding voor goodwill meer bedingen. Zittende huisartsen kregen per die datum een aanspraak op de Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen. Deze aanspraak komt tot uitkering bij overdracht van de praktijk. Indien de praktijk op dat moment niet was beëindigd kon in het jaar 2003 worden gekozen voor uitkering van het bedrag van de aanspraak. In het jaar 2000 is het reglement van de Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen gewijzigd waardoor de uitkering in het jaar 2000 opeisbaar is geworden. In een resolutie van de staatssecretaris van Financiën uit 1987 is goedgekeurd dat op verzoek van een huisarts de aanspraak op het Goodwillfonds niet behoefde te worden geactiveerd, maar dat in plaats daarvan de uitkering zou worden belast. Wanneer geen verzoek werd gedaan was de aanspraak in 1987 belast. In een dergelijk geval behoorde de aanspraak tot het verplichte ondernemingsvermogen. De aanspraak hield immers rechtstreeks verband met de uitoefening van de huisartsenpraktijk. Ook bij een latere inbreng van de praktijk in een BV bleef de aanspraak, wanneer deze niet samen met de overige vermogensbestanddelen werd ingebracht, ondernemingsvermogen. Een huisarts had zijn aanspraak op het Goodwillfonds in de jaren 1987 tot en met 2000 niet tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. Dat betekende dat de balans van zijn onderneming van jaar tot jaar fout was vastgesteld. Deze fout kon met behulp van de foutenleer worden hersteld in het oudste nog openstaande jaar. Dat was het jaar 2000. De waarde van de aanspraak bedroeg eind 2000 € 152.000. Dat bedrag telde de inspecteur bij het inkomen over het jaar 2000. Als tegemoetkoming voor eventuele onredelijke gevolgen van de foutenleer paste de inspecteur het bijzondere tarief van 45% toe. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.