Aanslagen opgelegd aan langstzittende bewoner

10 april 2009

In bepaalde situaties kan een gemeente meerdere mensen in een gemeentelijke heffing betrekken voor een heffingsobject. De Gemeentewet bepaalt dat in die situatie een belastingaanslag ten name van één van hen kan worden gesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan beleidsregels opstellen, waarin bepaald wordt aan wie in een dergelijk geval de aanslag zal worden opgelegd.

De beleidsregels van een gemeente stelden de volgorde vast voor de tenaamstelling van aanslagen rioolrecht en afvalstoffenheffing. De eerstaangewezen persoon was de eigenaar indien hij ook de gebruiker was van de woning. Daarna kwam degene die het langst in de woning woonde. Op grond van de beleidsregels legde de gemeente de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrecht voor een studentenpand op aan de student die het langst op het adres stond ingeschreven. Het studentenpand bevatte woonruimten voor meer personen met gezamenlijke voorzieningen als de douche, het toilet en de keuken. Volgens de rechtbank was er geen sprake van verschillende objecten, maar van één woning. In dat geval konden alle bewoners aangemerkt worden als belastingplichtige. De beleidsregels van de gemeente waren correct.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.