Aanslag wegens onttrekken aan douanetoezicht aan onjuiste persoon opgelegd

14 mei 2007

In een procedure voor de Hoge Raad is in geschil de verschuldigdheid van omzetbelasting wegens het onttrekken van goederen aan de regeling voor extern communautair douanevervoer over de weg. De aanslag is opgelegd aan een tussenhandelaar, die een partij goederen heeft gekocht en vervolgens heeft doorverkocht. De regeling voor douanevervoer is als volgt. Zolang de goederen zich onder douanetoezicht bevinden is geen omzetbelasting verschuldigd. Volgens het Europese Hof van Justitie moet als onttrekking aan het douanetoezicht worden aangemerkt elk handelen of nalaten dat tot gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk, geen toegang heeft tot onder douanetoezicht staande goederen en de in de communautaire douanewetgeving voorziene controles niet kan uitvoeren. Wanneer er op het grondgebied van meerdere lidstaten onregelmatige handelingen met de goederen worden verricht vindt volgens het oordeel van het Hof van Justitie de onttrekking aan het douanetoezicht plaats op het grondgebied van de lidstaat waar de eerste handeling wordt verricht die als onttrekking aan het douanetoezicht kan worden aangemerkt.Vastgesteld wordt dat de onttrekking niet in Duitsland heeft plaatsgevonden maar in Nederland. De belasting is verschuldigd door de douane-expediteur, op wiens naam de vervoersdocumenten staan. Mede aansprakelijk voor de belasting is degene, die de goederen heeft onttrokken aan het douanetoezicht en degene, die de goederen in ontvangst heeft genomen. Vastgesteld wordt, dat de ondernemer aan wie de aanslag is opgelegd niet degene is, die de goederen heeft onttrokken aan het douanetoezicht. Ook heeft hij de goederen niet in ontvangst genomen, aangezien hij ze heeft doorverkocht aan een afnemer en de levering heeft plaatsgevonden aan de afnemer. Daarom vernietigt de Hoge Raad de aanslag. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.